MUUT

 

VEERA

HOITOAPULAINEN

Hoivatyöstä kokemusta takana lähes 20 vuotta eri hoiva-alan sektoreilta, niin kunnalliselta kuin yksityiseltäkin ja yrityshallinnosta kokemusta kertynyt yli 20 vuotta.

"Osaava monipuolinen ammattilainen hoitotyössä ja sen kehittämisessä."

"Johtajana empaattinen, määrätietoinen, täsmällinen ja muut huomioonottava."

"Tukee ja kannustaa tiimejä, on tasapuolinen ja ymmärtäväinen."

"Ei nosta itseään muiden yläpuolelle, osallistuu kenttätyöhön tasavertaisena hoitajana, mutta osaa olla jämerä johtaja kun sitä tarvitaan."

"Hoitajana sydämellinen asiakkaitaan ja heidän läheisiään kohtaan."

Jani kuuntelee aktiivisesti, mahdollistaa hallittujen riskien ottamisen ja uusien ratkaisujen kokeilemisen. 

Työskentelee yhteistyössä organisaatioiden ja ryhmittymien rajojen yli ongelmien voittamiseksi. 

Toimii monitieteisesti ja asettaa johtamisessa prosessitaidot erityisosaamisen edelle. (Hänellä itsellään ei tarvitse olla kaikessa erityisosaamista, vaan pikemminkin kykyä koota se monialaiselta tiimiltään.)

Kehittää kulttuurisensitiivisyyttä esimerkiksi hyödyntämällä sellaisten ihmisten taitoja, jotka ovat asuneet useissa eri maissa tai työskennelleet sekä julkisissa että yksityisissä organisaatioissa.

Ei tee johtopäätöksiä hätiköidysti vaan hyväksyy monimerkityksisyyden ja tekee ratkaisut harkitusti tietoon perustuen.

Puolustaa oikeudenmukaisuuden periaatteita ja on niiden suhteen täsmällinen ja läpinäkyvä.

Kykenee suodattamaan epävarmuutta, joka voisi muuten hillitä aloitteiden tekemistä.

Luottaa henkilökuntaansa, kykenee delegoimaan ja hyväksyy itsenäisesti organisoituvat tiimit.

Kyseenalaistaa ja haastaa sääntöjä eikä anna niiden kehittyä joustamattomiksi kaavamaisuuksiksi.

Täydennämme kunnan kotihoitoa

Oletko huolestunut läheisestäsi, koska kunnan kotihoidossa:

Hoitajat vaihtuvat ja et tunne heitä nimeltä

Käynnit ovat lyhyitä, eikä kaikkea ehditä tehdä

Omainen ei saa ajankohtaista tietoa käynneistä

Ette saa apua kaikkeen, esimerkiksi ulkoiluun

Vaikka saatte jo hyvää apua kunnalta, voitte silti kaivata lisäapua arkeen. Siinä me autamme!

Turvaa läheisellesi ulkoilu hoivakodissa

Aina hoivakodissa ei pääse tarpeeksi ulos. Silloin oma avustaja, helpperi, on tärkeä ulkoilukaveri.

Apua ja tukea omaishoitajille

Oletko itse tai onko läheisesi omaishoitaja?

Etkö pääse auttamaan läheistäsi säännöllisesti?

Asuvatko vanhempasi kaukana?

Ei huolta, me autamme.

Teet omaishoitajana tai lähiomaisena todella arvokasta työtä. Sinun jaksamisesta on kuitenkin myös pidettävä huolta. On tärkeää suoda sinulle myös omaa vapaa-aikaa.

Hoidettava kärsii aina, jos omainen palaa loppuun. Kenenkään arki ei voi olla täysin sidottu toisen hoitamiseen, vaikka tämä olisikin rakas läheinen.