Hoito- ja hoivapalvelut

 • lääkehoidossa avustaminen ja lääkkeenoton varmistaminen
 • verensokerin mittaus, insuliinin pistäminen, verenpaineen seuranta
 • terveydentilan seuranta
 • haavanhoidot ja katetroinnit
 • päivittäisissä toiminnoissa avustaminen mm. aterioinnissa, peseytymisessä, pukeutumisessa, wc-asioinnissa, ihonhoidossa
 • yhteistyö asiakkaan muiden hoitavien tahojen ja omaisten kanssa
 • ulkoiluapu ja viriketoiminta
 • kuntouttava liikunta esim. tuolijumppa, kävely, uinti
 • omaishoitajien lyhytaikainen ja pitkäaikainen lomitus
 • henkilökohtainen apu esim. lääkärikäynnille

Toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä.

Auttaa esim. hakemaan Kelan etuuksia.

Kotiapu

 • kaupassa käynti, asiointiapu
 • vaatehuolto, pyykkihuolto
 • muut kodin pienet askareet
 • muu neuvonta - ja tukipalvelu esim. avustamme erilaisten tukien hakemisessa, esim. hakemaan Kelan etuuksia.